Xem thêm:
– Forest GIS: Tải về – Chạy – Thoát
– Forest GIS: Tải về
– Forest GIS: Thông báo lỗi
– Forest GIS: Đăng ký nhận email thông báo

1. TẢI VỀ: Tải tool Forest GIS AIO (All In One) tại đây

2. GIẢI NÉN:

 • Chép tập tin ForestGIS.AIO.rar được tải ở bước 1 đến thư mục mong muốn
 • Click chuột phải vào tập tin ForestGIS.AIO.rar, chọn Extract Here (với máy đã cài đặt WinRAR)

3. CHẠY TOOL Forest GIS Basemaps: Chạy ForestGIS.Basemaps.MBX với Mapinfo v15

Cách 1: Click đôi chuột vào tập tin ForestGIS.Basemaps.MBX để chạy:

Cách 2:

 • Vào phần mềm Mapinfo
 • Chọn Tools —> Run MapBasic Program… hoặc nhấn Ctrl + U
 • Chọn thư mục đã giải nén ở bước 2, chọn tập tin ForestGIS.Basemaps.MBX sau đó chọn Open để chạy:

4. KIỂM TRA, CHUYỂN ĐỔI HỆ QUY CHIẾU: (xem thêm Forest GIS: Kiểm tra, chuyển đổi hệ quy chiếu) Nếu bản đồ của Bạn có hệ quy chiếu chưa tương thích với nền ảnh vệ tinh của Google Earth, Planet Earth,… (như VN-2000 Hội nhập, WGS 84, …) thì thực hiện như sau:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

5. SỬ DỤNG Forest GIS Basemaps:
5a. Xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao (theo tháng, quý):

Cách 1:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

Cách 2:

 • Chọn như hình: Ở toolbar của Forest GIS FE, Forest GIS FE+, Forest GIS Plus,…

Hoặc: Ở menu của Forest GIS FE, Forest GIS FE+, Forest GIS Plus,…

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh chất lượng cao:

5b. Xem ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,…:

 • Cách 1:
  Chọn như hình:

Hoặc:

 • Cách 2:
  Chọn như hình: Ở toolbar của Forest GIS FE, Forest GIS FE+, Forest GIS Plus,…

Hoặc: Ở menu của Forest GIS FE, Forest GIS FE+, Forest GIS Plus,…

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh Google Earth:

HƯỚNG DẪN THÊM: Định vị ảnh vệ tinh đến khu vực/địa bàn quan tâm/quản lý nhanh nhất:
1. Mở Ảnh vệ tinh độ phân giải cao (theo tháng, quý) hoặc Ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,…:

2. Mở 1 (hoặc nhiều lớp bản đồ) thuộc khu vực/địa bàn Bạn quản lý/quan tâm, sau đó click chuột phải vào 1 trong các lớp bản đồ vừa mở, chọn View Entire Layer:

Kết quả nhận được tương tự như hình sau:

Bình luận bằng Facebook Comments