back to top

Forest GIS

Công cụ hổ trợ: cập nhật diễn biến rừng, kiểm tra rừng trước khi chi trả, biên tập bản đồ, ...

Forest GIS là công cụ được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ Forest GIS và các chuyên gia trong lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác theo dõi diễn biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, công cụ này cũng có một số các chức năng hỗ trợ biên tập bản đồ...

Forest GIS CUNG CẤP:

Lớp dữ liệu nền vệ tinh

Dữ liệu biến động rừng

Công cụ biên tập bản đồ

Công cụ cập nhật diễn biến rừng

KÊNH Youtube

Video thumbnail
Forest GIS: Xem ảnh vệ tinh Sentinel theo ngày trên FRMS/QGIS
01:58
Video thumbnail
Forest GIS: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao trên FRMS/QGIS
01:27
Video thumbnail
Định vị ảnh chụp theo GPS trên Mapinfo
01:22
Video thumbnail
Forest GIS: FlyGeo Mapper
06:30
Video thumbnail
Forest GIS: Cảnh báo cháy trên Mapinfo (Full)
02:54
Video thumbnail
Forest GIS: Cảnh báo cháy trên Mapinfo
02:34
Video thumbnail
Forest GIS: Cảnh báo mất rừng trên Mapinfo (P1)
07:10
Video thumbnail
Forest GIS: Cảnh báo mất rừng trên Mapinfo (P2)
06:13
Video thumbnail
Flycam View GIS - Xem ảnh chụp Flycam trên bản đồ (P2)
02:10
Video thumbnail
Flycam View GIS - Xem ảnh chụp Flycam trên bản đồ (P1)
02:43
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Flycam View GIS - Tải ảnh chụp Flycam/Drone lên bản đồ
07:22
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Flycam View GIS - Định vị ảnh chụp từ Flycam/Drone
04:51
Video thumbnail
Forest GIS - Plugin cho QGIS: Flycam View GIS
02:13
Video thumbnail
Forest GIS: Tô màu LĐLR
02:51
Video thumbnail
Forest GIS: Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày trên Mapinfo
03:15
Video thumbnail
Forest GIS: Định vị ảnh vệ tinh đến đến khu vực/ địa bàn quan tâm/quản lý nhanh nhất
00:53
Video thumbnail
Forest GIS Basemap
02:00
Video thumbnail
Forest GIS: QGIS - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày trên QGIS
01:09
Video thumbnail
Forest GIS: Mapinfo - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày
01:44
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Thêm hàng loạt Basemap trong QGIS
01:21
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Kiểm tra báo cáo DBR
01:35
Video thumbnail
Forest GIS -Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo tháng trên QGIS
02:01
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Tải và chạy
01:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 trên Mapinfo theo ngày và theo Polygon tự vẽ
04:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 theo ngày trên Mapinfo
05:02
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo NGÀY- THÁNG - QUÝ trên Mapinfo, QGIS
05:06
Video thumbnail
Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 THEO NGÀY trên Mapinfo và QGIS
05:50
Video thumbnail
PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên QGIS
05:04
Video thumbnail
Portable PXTsoftPBS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 trên QGIS
03:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft-Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 theo ngày trên Mapinfo
02:58
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo theo tháng (2016 - nay)
04:02
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo & QGIS
03:32
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P2)
00:57
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P1)
00:35
Video thumbnail
ToolPXTsoft: Chuyển đổi Shape (*.shp) sang Mapinfo Tab (*.tab)
01:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo lưới bay cho Flycam
01:27
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Chuyển đổi *shp sang *tab
03:48
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Gộp dữ liệu bản đồ trên Mapinfo
02:49
Video thumbnail
[FREE]: PXTsoft FRMS Convert - Chuyển đổi dữ liệu bản đồ, chuyển đổi font cho FRMS 4.0 dạng Excel
02:45
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 của Shape file (*.shp), Mapinfo table (*.tab)
04:50
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo (Phiên bản mới)
05:57
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo
04:58
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Excel Convert
01:25
Video thumbnail
Cài đặt các thông số của máy in PDF trong Mapinfo
00:46
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Đánh nhãn
02:13
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập nhiều lớp
04:31
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập 1 lớp
04:03
Video thumbnail
PXTsoft Kẻ khung lưới
03:47
Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản mới 2022
02:42
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo số liệu lấy từ bản đồ
03:24