Để thông báo lỗi cho đội ngũ Forest GIS trong quá trình sử dụng, Bạn thực hiện như sau:

  • Cách 2:
    • Chọn như hình:

Hoặc:

  • Cách 3: Click vào nút lệnh Bao loi của từng giao diện chức năng của Forest GIS:

Sau đó, điền các thông tin rồi click vào GỞI BÁO LỖI:

Forest GIS sẽ tự động gởi email xác nhận đã nhận được thông báo lỗi của Bạn như hình sau:

Đội ngũ Forest GIS sẽ thực hiện sửa lỗi và liên hệ hổ trợ với Bạn trong thời gian sớm nhất.

Bình luận bằng Facebook Comments