1. TẢI VỀ: Tải tool Forest GIS AIO (All In One) tại đây hoặc click chọn tải ở cuối Website của Forest GIS:

LƯU Ý: Nếu chạy Forest GIS thông báo lỗi hoặc báo thiếu thư viện thì tải các thư viện sau và cài đặt thêm:
Microsoft Visual C++ Redistributable x86
Microsoft Visual C++ Redistributable x64
.NET Framework 4.7.2 Offline Installer

2. GIẢI NÉN:

 • Chép tập tin ForestGIS.AIO.rar được tải ở bước 1 đến thư mục mong muốn
 • Click chuột phải vào tập tin ForestGIS.AIO.rar, chọn Extract Here (với máy đã cài đặt WinRAR)

3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

3.1 Chạy tập tin Forest GIS PBS tương ứng với gói cần đăng ký trong thư mục đã giải nén ở bước 2 theo bảng sau:

Gói Forest GISTập tin Forest GIS PBS
Forest GIS PBSForestGISPBS.exe
Forest GIS FEForestGISFEPBS.exe
Forest GIS FE+ForestGISFEPlusPBS.exe
Forest GIS DBRForestGISDBRPBS.exe
Forest GIS PlusForestGISPlusPBS.exe
Forest GIS ProForestGISProPBS.exe

Sau khi chạy Forest GIS PBS, sẽ có 1 shortcut tương ứng được tự động tạo ở màn hình desktop như hình dưới. Từ lần sau, nếu muốn chạy Forest GIS PBS thì chỉ cần click chuột vào shortcut này để chạy:

3.2.a Chọn: Đăng ký ==> Đăng ký sử dụng:

3.2.b Chọn gói cần đăng ký và điền đầy đủ các thông tin, sau đó chọn Đăng ký:

Lưu ý: Sau khi đăng ký xong, chọn THOÁT Forest GIS PBS và vào lại phần mềm Forest GIS PBS tương ứng với gói đăng ký.

Nếu thực hiện đăng ký sử dụng Forest GIS thành công, sẽ có 1 email tự động thông báo gởi đến Bạn với nội dung tương tự như hình sau:

3.3 Xem thông tin đăng ký sử dụng: Chọn Đăng ký ==> Thông tin đăng ký sử dụng:

4. CÀI ĐẶT plugin Forest GIS trên QGIS:

4.1 Vào phần mềm QGIS, chọn Plugins ===> Manage and Install Plugins…:

4.2 Chọn Install from ZIP ===> Chọn tập tin forest_gis_pbs.zip trong thư mục \Plugin QGIS\Python3.x đã giải nén ở bước 2:

Lưu ý: Chọn phiên bản plugin Forest GIS phù hợp với phiên bản của Python, cách xem phiên bản Python Help ===> About như hình sau:

4.3 Chọn Install Plugin

5. Sử dụng Forest GIS PBS trên FRMS/QGIS:

Lưu ý quan trọng: Cần chạy Forest GIS PBS tương ứng với gói Forest GIS đã đăng ký trước khi sử dụng chức năng này!

5a. Xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao theo tháng trên FRMS/QGIS: Vào QGIS, chọn Forest GIS PBS ===> Xem ảnh vệ tinh theo tháng:

Hoặc:

Chọn tháng, năm và click chuột vào OK để xem:

5b. Xem ảnh vệ tinh độ Sentinel-2 trên FRMS/QGIS: Lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Forest GIS PBS…: Click đôi chuột vào phần mềm Forest GIS PBS… ở taskbar:

Hoặc: Click chuột phải vào phần mềm Forest GIS PBS… ở taskbar, sau đó chọn Mở/Đóng Forest GIS for FRMS/QGIS and Mapinfo:

Bước 2: Chọn TẢI ẢNH Sentinel-2 THEO: Tỉnh/Thành phố – Quận/Huyện – Phường/Xã, chọn/nhập các thông tin lần lượt các bước từ 1 đến 4 (thực hiện tương tự cho TẢI ẢNH Sentinel-2 THEO: Vùng Polygon tự vẽ) như hình dưới, sau đó chọn XEM ẢNH:

Bước 3: Tải ảnh Sentinel:
+ Chọn ảnh muốn tải
+ Click chọn vào TẢI ẢNH hoặc Tải ảnh tương ứng
+ Click vào tên lớp ảnh vệ tinh ở danh sách, chọn Chép tên ảnh vào clipboard

Bước 4: Xem ảnh vệ tinh độ Sentinel-2 trên FRMS/QGIS: Vào QGIS, chọn Forest GIS PBS ===> Xem ảnh Sentinel:

Hoặc:

Nhập tên lớp ảnh vệ tinh Sentinel bên Forest GIS PBS hoặc chọn dán (nhấn Ctrl + V hoặc click chuột phải, chọn Paste) và click chuột vào OK để xem:

6. SỬ DỤNG tool Forest GIS trên Mapinfo:

Cách 1: Click đôi chuột vào tập tin MBX của tool Mapinfo tương ứng với gói Forest GIS đã đăng ký trong thư mục đã giải nén ở bước 2 để chạy:

Gói Forest GISTool Mapinfo (MBX)
Forest GIS PBSForestGIS.PBS.mbx
Forest GIS FEForestGIS.FE.mbx
Forest GIS FE+ForestGIS.FEPlus.mbx
Forest GIS DBRForestGIS.DBR.mbx
Forest GIS PlusForestGIS.Plus.mbx
Forest GIS ProForestGIS.Pro.mbx

Cách 2:

 • Vào phần mềm Mapinfo
 • Chọn Tools —> Run MapBasic Program… hoặc nhấn Ctrl + U

Chọn thư mục đã giải nén ở bước 2, chọn tập tin MBX của tool Mapinfo tương ứng với gói Forest GIS đã đăng ký sau đó chọn Open để chạy:

Xem thông tin đăng ký sử dụng:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

Kết quả nhận được như hình dưới đây:

 • Trường hợp đã được đăng ký:
 • Trường hợp chưa được đăng ký:

7. KIỂM TRA, CHUYỂN ĐỔI HỆ QUY CHIẾU:

Xem thêm Forest GIS: Kiểm tra, chuyển đổi hệ quy chiếu

Nếu bản đồ của Bạn có hệ quy chiếu chưa tương thích với nền ảnh vệ tinh của Google Earth, Planet Earth,… (như VN-2000 Hội nhập, WGS 84, …) thì thực hiện như sau:

 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

8. SỬ DỤNG tool Forest GIS:

8a. Xem ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,… trên server Forest GIS:

 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh Google Earth:

8b. Xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao tháng:

 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh chất lượng cao:

8d. Xem ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,…:

 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh Google Earth:

8e. Xem ảnh vệ tinh Sentinel-2 (theo ngày):

QUY TRÌNH THỰC HIỆN: Thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Mở Forest GIS PBS…: Click đôi chuột vào phần mềm Forest GIS PBS… ở taskbar:

Hoặc: Click chuột phải vào phần mềm Forest GIS PBS… ở taskbar, sau đó chọn Mở/Đóng Forest GIS for FRMS/QGIS and Mapinfo:

Bước 2: Chọn TẢI ẢNH Sentinel-2 THEO: Tỉnh/Thành phố – Quận/Huyện – Phường/Xã, chọn/nhập các thông tin lần lượt các bước từ 1 đến 4 (thực hiện tương tự cho TẢI ẢNH Sentinel-2 THEO: Vùng Polygon tự vẽ) như hình dưới, sau đó chọn XEM ẢNH:

Bước 3: Tải ảnh Sentinel:
+ Chọn ảnh muốn tải
+ Click chọn vào TẢI ẢNH hoặc Tải ảnh tương ứng
+ Click vào tên lớp ảnh vệ tinh ở danh sách, chọn Chép tên ảnh vào clipboard

Vào phần mềm Mapinfo, chọn như hình:

 • Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:
 • Click vào nút lệnh :

Ở ô File name: Nhấn Ctrl + V hoặc Click chuột phải rồi chọn Paste:

Kết quả sẽ được tương tự như hình:

9. XÂY DỰNG LƯỚI CHO THIẾT BỊ BAY:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc chọn từ menu của Forest GIS:
 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien việc xây dựng lưới bay:

10. ĐÁNH NHÃN:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc chọn từ menu của Forest GIS:
 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để đánh nhãn:

11. TÔ MÀU BẢN ĐỒ THEO MÃ LĐLR:

 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để tô màu bản đồ theo mã LĐLR:

12. KẺ ĐƯỜNG THEO CHIỀU DÀI VÀ GÓC CHUYỂN VỊ:
QUY TRÌNH:

 • Dữ liệu đầu vào để kẻ như hình dưới:
 • Tạo mới 1 điểm (point), chọn điểm (point) vừa tạo
 • Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

13. TRÍCH XUẤT CHIỀU DÀI VÀ GÓC CHUYỂN VỊ:

Chọn như hình:

Hoặc chọn trên menu của Forest GIS:

Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

Kết quả dữ liệu nhận được như hình dưới:

HƯỚNG DẪN THÊM: Định vị ảnh vệ tinh đến khu vực/địa bàn quan tâm/quản lý nhanh nhất:
1. Mở Ảnh vệ tinh độ phân giải cao (theo tháng, quý) hoặc Ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,…:

2. Mở 1 (hoặc nhiều lớp bản đồ) thuộc khu vực/địa bàn Bạn quản lý/quan tâm, sau đó click chuột phải vào 1 trong các lớp bản đồ vừa mở, chọn View Entire Layer:

Bình luận bằng Facebook Comments