back to top

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Forest GIS để nhận mã khuyến mãi về bản quyền sử dụng với mức giá ưu đãi tốt nhất!
Giảm 10% khi gia hạn hoặc đăng ký từ 2 máy trở lên

Các sản phẩm của Forest GIS hỗ trợ: FRMS/QGIS/Mapinfo

MIỄN PHÍ

Basemaps

0 đ /Trọn đời
Phù hợp: Mọi đối tượng
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

PBS

450 k /365 ngày
Phù hợp: Mọi đối tượng
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng
CƠ BẢN

FE (Fan Edition)

500 k /365 ngày
Phù hợp: KL địa bàn/Cán bộ BVR
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

FE+ (Fan Edition Plus)

1.000 k /365 ngày
Phù hợp: KL địa bàn/Cán bộ BVR
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

DBR

1.500 k /365 ngày
Phù hợp: KL địa bàn/Cán bộ BVR
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng (1 huyện)
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng (1 huyện)
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng
 • Các chuyển đổi hổ trợ FRMS

PLUS

2.000 k /365 ngày
Phù hợp: Cán bộ KT của HKL
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng (1 huyện)
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng (1 huyện)
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

PRO

3.000 k /365 ngày
Phù hợp: Cán bộ KT CR nhóm 2
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng (nhiều huyện/tỉnh)
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng (nhiều huyện/tỉnh)
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng
DỰ ÁN

PROMAX

Thỏa thuận
Phù hợp: Quỹ BVPTR, CCKL tỉnh
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Sentinel-2
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tô màu LĐLR
 • Tạo nhãn
 • Dữ liệu vector nghi ngờ mất rừng, giảm rừng (nhiều huyện/tỉnh)
 • Dữ liệu vector điểm cháy rừng (nhiều huyện/tỉnh)
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng, cháy rừng
 • Nhận tin nhắn cảnh báo mất rừng qua SMS
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Tạo đường, vùng theo khoảng cách và góc phương vị
 • Xuất lớp 1 vùng có sẵn thành góc phương vị và khoảng cách
 • Tự động tạo biên bản hiện trường kèm trích lục lô rừng bị thiệt hại
 • Tự động chia lớp hiện trạng thành vùng giao khoán theo diện tích cho trước
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu mặc định)
 • Tạo hồ sơ giao khoán rừng tự động (mẫu tùy biến)
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

Các câu hỏi thường gặp

Để biết thêm thông tin quan trọng, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp của đội ngũ Forest GIS