Khi đăng ký chức năng này, Bạn sẽ nhận được thông báo tự động qua email về: thông tin, bản cập nhật, các tính năng và sửa lỗi mới nhất,… của Forest GIS.

Phần đăng ký nằm ở cuối các trang của Website Forest GIS như hình:

  • Nhập email của Bạn vào và click vào ĐĂNG KÝ:

Website sẽ thông báo như sau:

  • Muốn hủy đăng ký nhận email thông báo: Click vào HỦY ĐĂNG KÝ
Bình luận bằng Facebook Comments