Xem thêm: Forest GIS: Tải về – Chạy – Thoát

  • Chọn như hình:
  • Hoặc:
  • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien chuyển đổi:
Bình luận bằng Facebook Comments