Để sử dụng, Bạn cần tải phần mềm về, cài đặt xong, sau đó trực hiện đăng ký sử dụng. Vui lòng xem cách đăng ký sử dụng chi tiết ở mục 4. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG dưới đây.

1. TẢI VỀ: Tải tool Flycam View GIS tại đây

2. GIẢI NÉN:

 • Chép tập tin FlycamViewGIS.rar được tải ở bước 1 đến thư mục mong muốn
 • Click chuột phải vào tập tin FlycamViewGIS.rar, chọn Extract Here (với máy đã cài đặt WinRAR)

3. CHẠY TOOL Flycam View GIS: Chạy FlycamViewGIS.MBX với Mapinfo v15 x86

LƯU Ý: Trước khi sử dụng tool Flycam View GIS cần chọn trên menu của Mapinfo: Options -> References… -> Image Processing… -> Always như hình dưới đây:

Cách 1: Click đôi chuột vào tập tin FlycamViewGIS.MBX để chạy:

Cách 2:

 • Vào phần mềm Mapinfo
 • Chọn Tools —> Run MapBasic Program… hoặc nhấn Ctrl + U
 • Chọn thư mục đã giải nén ở bước 2, chọn tập tin FlycamViewGIS.MBX sau đó chọn Open để chạy:

4. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc:
 • Chọn gói Forest GIS cần đăng ký, điền đầy đủ các thông tin, sau đó chọn Đăng ký:

Nếu thực hiện đăng ký sử dụng Flycam View GIS thành công, sẽ có 1 email tự động thông báo gởi đến Bạn với nội dung tương tự như hình:

XEM THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

 • Muốn xem, kiểm tra thông tin máy tính/laptop đăng ký: Click vào Kiểm tra thông tin đăng ký ở màn hình trên, hoặc chọn như hình:
 • Hoặc:

Kết quả nhận được như hình dưới đây:

 • Trường hợp đã được đăng ký:
 • Trường hợp chưa được đăng ký:

5. XEM ẢNH CHỤP FLYCAM:

5a. Mở tập tin ảnh Flycam:

Chọn:

Hoặc:

Chọn một hoặc nhiều tập tin ảnh, sau đó chọn Open để mở:

5a. Mở tập tin ảnh Flycam: Cách 2

Chọn như hình:

Hoặc:

Chọn thư mục chứa ảnh, sau đó chọn lựa các tùy chọn và click vào Mo anh Flycam như hình dưới để xem ảnh Flycam trên bản đồ:

6. XEM THÔNG TIN LỚP BẢN ĐỒ ẢNH RASTER:

Chọn như hình:

Hoặc:

Click vào lớp bản đồ cần xem thông tin:

Bình luận bằng Facebook Comments