Forest GIS là công cụ được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ Forest GIS và các chuyên gia trong lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác theo dõi diễn biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng,… Ngoài ra, công cụ này cũng có một số các chức năng hỗ trợ biên tập bản đồ.

Các chức năng cơ bản của hệ sinh thái Forest GIS như sau:

1. Xem ảnh vệ tinh: Google Earth, Sentinel-2, Planet,…

2. Cung cấp ảnh vệ tinh Offline theo khu vực đăng ký

3. Cung cấp dữ liệu biến động rừng, tăng/giảm, cháy rừng (vector)

4. Cung cấp dữ liệu đất trống, đất có rừng theo khu vực đăng ký

5. Dịch vụ gửi email, tin nhắn cảnh báo biến động rừng, cháy rừng cho danh sách người dùng và khu vực đã đăng ký

6. Các chức năng biên tập bản đồ nâng cao

7. Phiên bản hỗ trợ cho QGIS

8. Phiên bản Mobile hỗ trợ Android

9. Phiên bản Mobile hỗ trợ iOS

Forest GIS có thể tùy biến theo yêu cầu của Khách hàng về chức năng, báo cáo, các chức năng bổ sung đặc biệt khác đều có thể đáp ứng.

Bình luận bằng Facebook Comments