Xem thêm: Forest GIS: Tải về – Chạy – Thoát

LƯU Ý TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI:
– Đóng tất cả các tập tin cần chuyển đổi ở những phần mềm khác.
– Tập tin *.shp đầu vào phải được chuyển sang TCVN3, kinh tuyến trục địa phương (thực hiện trên QGIS).

  • Chọn như hình:
  • Hoặc:
  • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien chuyển đổi:
Bình luận bằng Facebook Comments