Xem thêm: Forest GIS: Tải về – Chạy – Thoát

Chọn như hình:

Hoặc:

Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments